HOME
NEWS
CHEKA
KATHI
ERFOLGE
GALERIE
NACHZUCHT
KONTAKT
 

Nachzucht

Nachzucht

WÜRFE NACH CHEKA

1. Wurf nach Cheka: *24.09.2010: "NYANGANI" G-WURF
2. Wurf nach Cheka: *23.04.2011: "VUTUZANE" H-WURF
3. Wurf nach Cheka: *11.05.2011: "VOM RITTERGUT HARBARNSEN" A-WURF
4. Wurf nach Cheka: *05.07.2011: "OF SIMBA SPIRIT" B-WURF
5. Wurf nach Cheka: *31.05.2012: "RODENBOSCH" L-WURF
6. Wurf nach Cheka: *14.06.2012: "KIFAHARI KUZAA" F-WURF
7. Wurf nach Cheka: *23.09.2012: "VAN'T VELUWSE LEVEN" B-WURF
8. Wurf nach Cheka: *26.10.2012: "TAHYATI" A-WURF
9. Wurf nach Cheka: *03.12.2012: "MBWAMEMA OF SILVERMOUNTAIN" A-WURF
10. Wurf nach Cheka: *09.07.2013: "MAKOLOLO" D-WURF

 

 
 
© 2010-2015 | IMPRESSUM